City Center

Villa Copenhagen

Tietgensgade 35-39, 1704 Copenhagen
50 DKK /day or 5 credits

Social Brew

Vester Farimagsgade 3, 1606 Copenhagen
80 DKK /day or 8 credits

Riccos – Natural History Museum

Natural History Museum, Øster Voldgade 5, 7, 1350 Copenhagen
30 DKK /day or 3 credits

Riccos – Magasin

Magasin, 3.sal, Kongens Nytorv 13, 1050 Copenhagen
30 DKK /day or 3 credits

Ordnung+ (Vestergade)

Vestergade 29, 1456 Copenhagen
200 DKK /day or 20 credits

Ordnung+ (Bredgade)

Bredgade 6, 1260 Copenhagen
200 DKK /day or 20 credits

Matrikel1 Bar & Café

Gammel Strand 26, 1202 Copenhagen
50 DKK /day or 5 credits